Archive for the ‘ Verdwenen woningen ’ Category

De Geschiedenis van verdwenen woningen in Alken Centrum

Huis Maris

Op de kaart van Alken Centrum omstreeks 1810 op perceel 367 (nr.24) bevond zich een huis dat aanleunde aan de kerkhofmuur pal tegenover café “De Ton” (nr.15) en de boekenhandel “De Bib”. De kadastergegevens vermelden dat het werd bewoond door het gezin Jan Driesen – Deveu.

 

blad 0810 Huizen K1 tem K7 Driesen F 367

 

 

Driesen Peter

 

 

blad 0777

Zicht gezien van het Laagdorp

blad 0915

Richting Motstraat

 

blad 0910

Links huis Maris – rechts nu café “De Ton”.

De dochter Anna Catharina Driesen huwde met Jan Boes (zijn broer Guillaume Boes was de overgrootvader van Eduard Boes, stichter van de brouwerij Cristal Alken). Na de dood van Jan Boes  (+1862) koopt Anna Catharina Driesen nog een stuk grond naast de woning. Hun dochter Aldegondis Boes huwt Joannes Felix Loix die een boerderij uitbaatte waar thans het gemeentehuis is.

 

blad 0850-bis Mappen 223 kj 1864 Folio

 

In 1897,  na de dood van Joannes Felix Loix verkopen de kinderen Loix de woning aan Grégoire Robben uit Luik.

 

blad 0870

blad 0880 kinderen Loix

 

In 1916 erft de dochter Maria Rosalia Robben het huis en verkoopt dit in 1918 aan de familie Maris – Corfs.

blad 0900 Robben Gregoire 1918

 

blad 0920 - Maris

 

 

blad 0940

 

Hun dochter Maria Maris huwt met Alex Vranken, onderwijzer aan de Gemeentelijke jongensschool.

blad 0950 - Carlo Vranken

 

In 1954 verkopen de kinderen Vranken het huis aan de Belgische Staat, waarna het in 1959 wordt gesloopt om de doorgang van de weg te verbreden.

 

blad 0960 verkoop 1954

 

 

 

blad 0980 staatseigendom 1959

 

Hieronder een beeld uit de jaren ’60.

blad 0985

 

Huidige toestand

IMG_0362

 

 

blad 0990

 

Advertenties

Foto’s Retraitehuis Binnen

 

 

 

Foto’s Retraitehuis Buiten

 

 

Huis Hubertine Cosemans – Martens

Dit huis voor de kerk, is verdwenen omstreeks 1959 om plaats te maken voor een parkeerplaats. Het werd als laatst bewoond door de weduwe Hubertine Cosemans-Martens. Zij had er een winkeltje in snoep en kruidenierswaren alsook een herberg. 

De vorige eigenaar was Joseph Guilielmus Vendrikx orgelist en gemeenteontvanger   ° 03 december 1863 en overleden op 27 jan 1929 te Alken. Hij was gehuwd met Maria Theresia Lambrechts, zus van Robert Lambrechts, gemeentesecretaris te Alken van 1893 tot 1924 en gehuwd met Maria Agnes Schurmans.

Het gezin Vendrikx- Lambrechts telde vier kinderen waaronder Camille Vendrickx die te Alken in de jongensschool onderwijzer was. Deze huwde met Emma Smets. Zij hadden twee kinderen, namelijk Luc  en Lutgarde. Luc werd priester en Lutgarde was ambtenaar bij de Burgerlijke Stand van onze gemeente. Menig oudere Alkenaar heeft  bij “meester Vendrickx ” in de klas gezeten.

Het gezin Robert Lambrechts – Schurmans had zes kinderen waaronder Maurice. Deze was ook gemeentesecretaris van 1924 tot 1959. Zijn  broer Raymond was soldaat in WO I en heeft via een dagboek vele mooie stukjes geschreven aan het front tijdens de oorlog van 14 – 18. 

Retraitehuis

Retraitehuis Alken

Korte historiek door Justin Loix, schatbewaarder Geschiedkundige Kring Alken.

Het retraitehuis was gelegen tegenover de rijkswachtkazerne aan de Stationsstraat. Het oorspronkelijke herenhuis werd gebouwd na 1846, aangezien het niet voorkomt in de atlas der buurtwegen van de gemeente Alken die in dat jaar werd opgesteld.

Het goed dat thans bekend is op het kadaster van de gemeente Alken sectie F nr. 449d2 was in 1846 gedeeltelijk eigendom van de weduwe Arnold Simons – Prijs, grondeigenares. Arnold Simons, geboren te Zepperen in 1772 en overleden te Alken in 1834 was secretaris en leidde als burgemeester de gemeente van 1806 tot 1808 en van 1814 tot 1819.

De familie Arnold Simons en Aldegondis Prijs woonden in 1840 op de hoek van de Stationsstraat en de Grootstraat, toen nog Jodenstraat genoemd, waar later de brouwerij Boes opgetrokken werd. Er waren zes kinderen, nl.

1. Elisabeth echtgenote van Hermanus Loix, landbouwers en eigenaars te Alken.

2. Joannes notaris te Luik.

3. Joseph, dokter en heelmeester te Alken.

4. Louis, kapitein.

5. Carolus, apotheker (Universiteit Luik).

6. Felix, apotheker.

Bij de telling 1846-1866 werd het herenhuis bewoond door dokter – heelmeester en mevrouw Joseph Simons – Debruin, samen met hun dochter Madeleine. Dokter Simons overleed te Alken op 3 december 1866. Zijn weduwe en haar dochter werden op 28 september 1888 te Alken uitgeschreven naar Luik.

Het zou kunnen dat dokter Simons de bouwheer geweest is van het herenhuis, hij was immers de eerste bewoner. Bij de telling 1866-1890 werd het herenhuis bewoond door de heer Quintin Vreven, rentenier, weduwnaar van mevrouw Jeanne Vliegen, samen met mevrouw Marie-Josephine Vreven weduwe van de heer Jean Loop, eveneens renteniers. De heer Quintinus Vreven overleed te Alken op 1 mei 1891. Bij de telling 1890-1900 werd het herenhuis bewoond door dokter en mevrouw Joseph Vreven en Elisabeth Macours samen met hun zoon Sylvain Vreven, alsook door Marie Josephine Vreven, weduwe van Jean Loop. Daarna werd het herenhuis bewoond door mevrouw weduwe Victor Bomal – Zélie Stouffs samen met haar dochter Victorine, alsook haar broer Augustin Stouffs, gepensioneerd kolonel.

Mevrouw Zélie Bomal-Stouffs en haar dochter Victorine, samen met Augustin Stouffs werden te Alken uitgeschreven naar Sentin 22, Brussel op 30 november 1903. In 1904 was notaris Albert Pinoy eigenaar van het herenhuis, hij verkoopt het op 19 januari 1904 bij akte verleden voor notaris Thenaers aan Gustave de Jaegher, student theologie.

De eerste Jezuieten-kloosterlingen vestigden zich te Alken op 24 september 1904. Het herenhuis wordt van dan af uitgebreid en omgebouwd tot retraitehuis. Gustave de Jaegher draagt het goed over aan de Jezuieten Associatie V.Z.W. Retraitehuis van O. L. Vrouw onbevlekt ontvangen te Alken bij akte van overdracht verleden voor notaris Paul Snyers te Alken op 12 juni 1923. Deze Associatie verkoopt het retraitehuis aan de N.V. Brouwerij van Alken bij akte verleden voor notaris Jacques Boes te Sint-Truiden op 16 november 1965. De twee laatste Jezuieten-kloosterlingen verbleven te Alken tot 10 september 1970.

Bron: Justin Loix “Kroniek van een gemeente-ontvanger”.